Evangeliese en beradings-bediening
deur Sidney Lottering

Die webplaas wat hierdie werf moontlik maak

Ontmoet vir Sidney Lottering. Sidney dien, waar Vader hom stuur om te dien.

Hy gebruik graag die gawes waarmee Vader hom toegerus het tot eer van Vader, tot heil van die soekende en tot genesing van die gebrokene.

Sidney se roeping is hoofsaaklik leraar en herder. As leraar en herder is hy geseŽn met veral die volgende gawes:
- Lering en vermaning
- Gebedsintrede / Intersessie
- Bybelstudie leiding
- Woord van kennis
- Leierskap
- Administrasie
- Gasvryheid.

Buiten hierdie gawes is hy ook as ervare en geregistreerde berader, besonder sensitief vir die uitdagings van hulle, wat hulle geestesbagasie onder sy mentorskap wil uitsorteer, tot heling en restourasie van hulle geestelike lewe. Sidney ken die stem van die Heilige Gees, en jy kan verseker weet dat wanneer jy jou laste met hom deel, hy by die Heilige Gees sal hoor watter roete, om saam met jou te neem op jou genesingspad.

Sidney is 'n geregistreerde geestespraktisyn en berader. Hy is ook 'n gekwalifiseerde en gelegitimeerde Woordbedienaar en op hede ook aktief betrokke by gemeentebediening.

Die outoriteit waarvolgens Sidney dien
Sidney se medewerkers


Maak dus vandag nog 'n afspraak met Sidney, en
begin sů jou reis, na ware geestelike restourasie.

Kontak Sidney
Epos: sidney@ebedim.co.za
Faks: 0866459223
Sakfoon: 0825702395
Webwerf: www.sinapiseedministries.org
Webteller
Webteller
sedert 2021/04/20